Jimol Maayo

3 000 CFA

Jimol Maayo

« … Pulaar ene waawi siŋkaade, suɗoo, ñaaya e kunuɗe yontaa6e : kaan wiyetenoo haŋki ko Payka. Hannde jamaanu wayliima ; jaambareeji cañɗi, ɗi pofataa, ndogataa e jom-naange en yañnju6e 6e kiiɗaaki piɗttaali mumen, mbirniima kono haajooni pulaar ene waawi regaade no lacciri ndi yarwii baawɗo mo wonaa ekor-maŋngu, fetta no caayaale ndaayri piindudi nii, wiimta uuranteeri no koyle dabbunde ɗe soñoo yillaaki. Oon pulaar, diɓɗuɗo no kaŋŋe mbuure, jalbuɗo no ɓiraɗam, ene waawi wiyeede Piinduka. Omo yiitetenoo e Gellaay Aali Faal, Sammba Joop-Leele, Aamadu Koli Sal e ko nanndi e mumen.

Hannde so tawii jom Mbaggu leñol ɓennii, Mammadu Wan, sikke alaa, ene jeyaa e ɓurbe ronde ɓee-ɗoo mawɓe wuurnunooɓe pulaar haa ndawi cuuɗii leppi Ieydi … »

BINNDUƊO OO

Mammadu Abdurahiim Wan ɓurɗo lollirde Mamma Wan jaggiri hoore mum tan ko yimiyaŋke. Kala ko fawii heen faayodinaani e yeeso makko. O jibinaa ko Fuuta nokku paayondinɗo e bannge pinal, nokku mo pulaar woni (ɗemngal mum : tufam noppi, gaaci kam e jimri kala ñalawma.

Mamma Wan ko jaayndiyaŋke, binndiyaŋke e pulaar, wolof, e farayse, dilloowo no feewi e dingiral coñce, jeyaaɗo e « Espace Timtimol » gila 2009, oo nokku jeewteteecfo eɓɓooji pine e Ndakaaru. Koo neɗɗo goŋɗinɗo tigi-rigi dental pine ngal aldaa e ñemmbugol iwdi

Jimol Maayo
Jimol Maayo

3 000 CFA

Vendu par : Papyrus Afrique
Catégories : ,